,

Fenomarc Bolus

Fenbendozole belongs to BENZIMIDAZOLE group of Anthilmintic Effective on Nematodes (Roundwrom), Cestodes (Tapeworm) & Trematodes (Liver Fluke)

Dose
Cattle 7.5mg/ kg body wt.
Horse 5mg / kg body wt.
Sheep & Goat 5mg / kg body wt.
Dogs 50mg / kg body wt for 3 days.

Presentation

3g/1.5gm